Crtež

Mjesto: Učenički dom: Naziv djela: Autor: Voditelj:
Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek WILL SMITH Mateo Sito Tanja Botić
ČOVJEK KOJI SE MOLI Stjepan Vuksanović
LJUBAV U NAMA Tea Basrak
ZAUVIJEK PRIJATELJI Tea Basrak
2. i 3. Trgovačka i komercijalna škola „Davor Milas“ Osijek – Dom učenika PORTRET CARE DELAVIGNE Matea Čurčinac Katarina Marschalek
ŽENSKI AKT Matea Čurčinac
ŽENSKI AKT II Matea Čurčinac
MUŠKI AKT Matea Čurčinac
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek – Dom učenika OSJEČKA KATEDRALA Patrik Josipović Brigitte Nataša Roso
Učenički dom Srednje škole Pakrac „SAM“ Iva Žiška Branka Marić
„MORE“ Matija Ozdanovac
„ISKUPLJENJE“ Matija Ozdanovac
„STRAH“ Matija Ozdanovac
 1. Srednjoškolski đački dom Osijek DRUGA STRANA SREĆE Matilda Zetaić Milica Knežević
SAMOĆA Tena Klarić Milica Knežević

Obrazloženja prosudbenog povjerenstva:

1. mjesto – Srednjoškolski đački dom Osijek, Samoća, Tena Klarić

„Pokaži mi što i kako crtaš i reći ću ti tko si“ – teza je koje se držim pri doživljaju, primanju i vizualizaciji i pristupu crtežu. Tehnička podloga je korektna, prolazna nakon koje dolazi do iscrpljenosti.

Ali – najvažnije je da je armatura postavke crteža, poštivanje likovnih pravila, odnosa prostora i podloge i forme na zavidnoj razini.

akad. sl. Zdenko Radovanić