Filmsko stvaralaštvo

Mjesto: Učenički dom: Naziv djela: Autor: Voditelj:
2. Učenički dom Srednje škole Pakrac CESTA BEZ KRAJA Karla Januš, Leona Olujević, Marina Farkaš, Petra Sopić Dario Tomić
1. Dom učenika Vukovar NEPOZNATO O POZNATOME – BATA FILMSKA SKUPINA InpuT Marko Mrkonjić, Borna Bičanić, Jan Malnar, Bernard Katičić Jelena Lovković