Rukotvorine

Mjesto: Učenički dom: Naziv djela: Autor: Voditelj:
1. Dom učenika Vukovar “TWINKLE, TWINKLE, LITTLE STAR” Sandra Radić, Zlata Adašević Tatjana Ivić Lovrinović
THE MYSTERY OF THE SMALL BOTTLES Monika Sabadoš, Sandra Radić
WIGWAM Janja Vrbanac
KREATIVNOST NA DJELU Monika Sabadoš
2. Učenički dom Srednje škole Pakrac TORBE Ivanka Beranek Irenka Šepl
CVIJEĆE Ivana Prakljačić
JUTRO JE PAMETNIJE OD VEĆERI Aleksandra Krečar
JUTRO JE PAMETNIJE OD VEĆERI Mihaela Dukanović
NAKIT Magdalena Španić Branka Marić
KESTENKO Karolina Rendulić
OGLEDALA Karolina Rendulić
STARI GRAD PAKRAC I SLAVONSKI BANOVAC Dolores Babić
GRB GRADA PAKRACA Dolores Babić
3. Srednjoškolski đački dom Osijek Domski život Antonija Miletić, Doris Šajben, Lucija Bertol, Veronika Volf Lidija Janić
Pod krinkom Lara Kovačević
Srce moje i tvoje Ramona Šumanovac

Obrazloženja prosudbenog povjerenstva:

Teško je bilo odlučiti se jer su svi radovi bili vrlo kvalitetni i manje ili više originalni. No ja sam se odlučila za Kreativnost na djelu Monike Sabadoš, Torbe Ivanke Beranek i Domski život.

Ipak Kreativnost na djelu sam posebno izdvojila zbog svježine materijala koje je autorica koristila.