Skulptura

Mjesto: Učenički dom: Naziv djela: Autor: Voditelj:
Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek DRVO Mateo Sito Tanja Botić
KONJ Mateo Sito
Dom učenika Vukovar „KO LIŠĆE SAM, VJETAR ME RAZNOSI“ Ivona Knežević, Janja Vrbanac Tatjana Ivić Lovrinović
Trgovačka i komercijalna škola „Davor Milas“ Osijek – Dom učenika DWAYNE JOHNSON Emanuel Majstorović Katarina Marschalek
ZOOM FROM FLASH Emanuel Majstorović
1. Srednjoškolski đački dom Osijek „NAJAVA…“ Ivana Jozić Milica Knežević
IGRA SUNCA Ivana Jozić
BRZINA…I PRAZNINA Ivana Jozić
2. i 3. Učenički dom Srednje škole Pakrac „BOGORODICA“ Matija Ozdanovac Branka Marić
„RIBARENJE“ Matija Ozdanovac
„ODRASTANJE“ Matija Ozdanovac
„JEDINKA“ Matija Ozdanovac
„LJUBAV“ Matija Ozdanovac
„OBITELJ“ Matija Ozdanovac
„PLOČICE“ Matija Ozdanovac
„PUŽ“ Barbara Polić
„MORSKI STVOR“ Barbara Polić
„ANĐEO“ Barbara Polić

Obrazloženja prosudbenog povjerenstva:

1. mjesto – Srednjoškolski đački dom Osijek, Igra sunca, Ivana Jozić

Univerzalna matrica „Bauhausa“ i njemačke avangardne arhitekture uvijek je primjenjiva na skulpturu. Disciplinirana forma dosljedna je sama sebi, sadržaj skulpture je neiscrpan.

Majentička sintagma je nesvjesno prepoznata i samim time daje manevar za dodatnu elaboraciju i konstruktivno razmišljanje

.akad. sl. Zdenko Radovanić