Sudionici Domijade:

1. Učenički dom Srednje škole Pakrac
2. Đački dom Požega
3. Dom učenika Vukovar
4. Trgovačka i komercijalna škola „Davor Milas“ Osijek
Dom učenika
5. Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek
6. Ugostiteljsko-turistička škola Osijek
Dom učenika
7. Srednjoškolski đački dom Osijek