Učenički žiri

Sara Štraub (Trgovačka i komercijalna škola „Davor Milas“ Osijek)
Tamara Bakunić (Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, Dom učenika)
Matija Patajac (Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek)
(Učenički dom Srednje škole Pakrac)
(Đački dom Požega)
(Dom učenika Vukovar)
Paula Šprajc (Srednjoškolski đački dom Osijek)